A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

英単語 altitude

arrow-right alt「高い」-tude「こと」
arrow-right 高い度合い
arrow-right 【名】高度、高所

同じ語源を含む英単語

arrow-right alt「高い」-tude「こと」
arrow-right 高い度合い
arrow-right 【名】高度、高所

arrow-right alt「高い」
arrow-right 高音
arrow-right 【名】アルト

arrow-right apt「適合させる」-tude「こと」
arrow-right 適合する度合い
arrow-right 【名】適性

arrow-right magni-「大きい」-tude「こと」
arrow-right 大きいこと
arrow-right 【名】大きさ、重要さ、マグニチュード

arrow-right alt「高い」
arrow-right 年月が積み重なったような
arrow-right 【形】古い、老いた