malnutrition の語源

malnutrition
mal-「悪い」nutri「養う, 育てる」-tion「~すること」
栄養状態が悪いこと
【名】栄養失調

あわせて覚える! 同じ語源を含む単語

つむぐ英単語—部品で覚える入試重要2300語
入試に必携! 試験に出る重要な 2300単語が語源に分解されまとめられています。受験の強い味方になると思います。
© 2017 Takumi Tsunokake お知らせ 反響 参考文献 寄付